Skip to content

Fiducia Sverige

Fiducia Flyttjänster i Halmstad

En inkluderande verksamhet från A till B

Fiducia Assistans logga

Fiducia Flyttjänster – en introduktion

”Ta bara med dig minnet” brukar en vän säga som är van vid att flytta runt. För de flesta andra är det sällan lika enkelt. Det är oundvikligt att inte göra en flytt personlig. För dem är det viktigt att få en smidig och smärtfri upplevelse när man ska flytta, oavsett om det är nära eller långt bort.

Fiducia Sverige skapar här Fiducia Flyttjänster som ska fungera som en jämställd flyttjänst med främst utgångspunkt i Halmstad. Tjänsterna är givetvis RUT-berättigade och överskottet går tillbaka till det lokala samhället i form av satsningar på ungdomar. Fiducia Flyttjänster anställer även ungdomar samt människor som ibland kan ha språkliga utmaningar och ger dessa en chans samt referenser för framtida arbeten. När Fiducia Flyttjänster anlitas vet därför våra kunder att de inte bara tar sig från A till B utan samtidigt även hjälper någon annan in i självförsörjning eller sysselsätter ungdomarna utanför formell arbetstid eller skoltid. Givetvis innehar Fiducia Flyttjänster alla tillstånd och försäkringar som behövs för att kunna utföra flyttjänster på ett säkert vis.

Fiducia Flyttjänster – vårt nästa kapitel

Med Fiducia Flyttjänster lanserar Fiducia Sverige sin nästa verksamhet. Målsättningen är att täcka upp så många områden som möjligt där vi kan skapa arbetstillfällen. När våra kunder anlitar Fiducia Sverige ska de veta att de alltid får en all inclusive upplevelse där vi sköter om allt. Om kunden så vill förstås. Vår målsättning är att alla som kan ska kunna ha möjligheten till att arbeta motsvarande heltid, även om det fördelas på Fiducia Sveriges olika verksamheter. Fiducia Flyttjänster jobbar tätt intill sin systerverksamhet Fiducia Hushållstjänster och kan då erbjuda både flytt, flyttstädning och paketering av bohag på en faktura. 

Vår framgång är allas framgång

Överskottet som blir i Fiducia Flyttjänster går in i Fiducia Sverige och därifrån ut till vår satsning på ungdomar främst i och kring Halmstad. Genom denna satsning investerar Fiducia Sverige i morgondagens ungdomar framför att skapa en egen vinst. När våra kunder anlitar oss och det går bra för Fiducias verksamheter går det också bra för Halmstad. Tjänsten lanseras under 2022.