Skip to content

Fiducia Assistans logga

Fiducia Sverige – Ditt liv på dina villkor

Början på ett nytt Halmstad

Konceptboken om Fiducia | Tillsammans med näringslivet mot ett mer inkluderande Halmstad | Vi har nu lagt upp vintertemat på sidan. Ta väl hand om er där ute och kom ihåg att klä er varmt!

Fiducia Assistans logo

Introduktion

Fiducia Sverige är en konceptverksamhet med utgångspunkt i Halmstad och syftar till att skapa ett bättre samhälle för Fiducias målgrupper så väl som att skapa arbetsmöjligheter för framför allt unga människor som söker sitt första arbete. 

Fiducia Assistans logga

Detta är Fiducia Sverige Förtroende och tillit

Från latin kommer ordet ’fiducia’ som betyder tillit, förtroende men även självförtroende. Fiducia i Sverige är mer än bara ytterligare ett företag i mängden, det är en tanke om att inge tillit och förtroende men också om att skapa självförtroende för de som anlitar de ansluta verksamheterna. Fiducia är mer än bara ett koncept och det arbetas ständigt med att gå från konceptverksamhet till att bli synonymt med något som är större än verksamheterna i sig själva. 

Med ursprung i Halmstad lägger Fiducia fokus på alla människors lika värde. I dagens moderna samhälle handlar det om att lyfta upp de som har svårt att få ett arbete, unga som har svårt att få sitt första arbete hjälpa de med funktionsvariationer att ta del av samhällets utbud på deras villkor, ungdomar som behöver sysselsättning utanför formell arbetstid. 

Detta är omtanke och tillit och när vi lyckas, lyckas även andra. Så skapar vi självförtroende, för oss själva och för andra. 

Fiducia Assistans logga

Vårt koncept När vi skapar effektmålet

Fiducia drivs av viljan att skapa ett bättre samhälle runt oss, både att leva och verka i. Konceptet Fiducia är en flexibel plattform där vi enkelt kan lägga till och ta bort aktiviteter och anpassa verksamheten vart vi än kommer och ta oss an alla samhällets förutsättningar. Att verksamheten alltid bygger på att ha ett samarbete med statlig myndighet som minimum borgar för en hög lägstakvalitet. Tanken är att våra kunder ska välja oss för att de vet att när de gör, hjälper de även någon annan. För Fiducia handlar det om att representera den privata sektorn men med samma tänk som den idéburna sektor, det vill säga att Fiducia har ett annat fokus än att tjäna pengar.

För oss handlar det om att framför allt skapa aktiviteter tillsammans med, samt för, unga och på så vis minska utanförskapet. Fiducia Sverige riktar sig även mot just branscher där det generellt sett finns yngre medarbetare som får kanske sitt första arbete genom oss. Konceptet går helt enkelt ut på att utefter efterfrågan kunna erbjuda en inkluderande vardag för alla. 

Fiducia Assistans logo

Vi vill växa med Halmstad

I Halmstad finns en uttalad önskan om att växa som stad. När en stad växer uppstår även nya utmaningar och Fiducia verkar för att aktivt motverka dessa, där främst unga kan snabbt hamna i ett utanförskap.

Fiducia fokuserar på att arbeta med och för ett bättre Halmstad tillsammans med kommun och hjälpa fler unga in i arbete på dagarna och aktiviteter på kvällarna.

cropped-loggautantexttranspanre.png

Vår målsättning

Med konceptet Fiducia är önskemålet att vi inte ska ses som konkurrenter till någon annan utan mer som en kollega i samhället där vi tillsammans kan skapa något bättre. Vi på Fiducia vill att människor ska vara delaktiga till utveckling av ett mer hållbart samhälle genom att låda dom få meningsfulla roller i bland annat bristyrkena. Målsättningen är att hitta branscher som kan klassas som bristyrken och genom olika verksamheter, så som personlig assistans, flyttjänster och städtjänster samt generell bemanning, minska både behov och utanförskap.
Det är därför vi alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer där er framgång blir vår framgång. Er arbetsplats är vår arbetsplats.

Assistans och Bemanning Kärnan i vår verksamhet

Grunden i verksamheten är personlig assistans och generell bemanningsverksamhet. Båda branscherna är bra alternativ för unga vuxna, studenter, nyanlända och andra med fler språkkompetenser. Fiducia Sverige vill inkludera så många som möjligt och skapa nya möjligheter.

Det handlar om att matcha behov och önskemål med tillgängliga medmänniskor. Det gäller oavsett om det är en klient som behöver hjälp med att få ordning på vardagen, till en person som behöver hjälp med att få sitt första arbete till att skapa sysselsättningar för de som ännu inte har ett arbete att gå till.

Fiducia Assistans logo

Vår första verksamhet Fiducia Assistans

Allting började med en ansökan om att få bedriva en verksamhet inom personlig assistans. Assistans handlar om att finnas för våra medmänniskor så att de bättre kan ta tillvara på vad samhället generellt och Halmstad i synnerhet har att erbjuda. Fiducia, med tilläggsnamnet Assistans är den första verksamheten inom konceptet och tanken om ett samhälle för alla.

Fiducia Assistans logo

Vår andra verksamhet Fiducia Bemanning

Med koppling till näringslivet så väl som andra aktörer inom personlig assistans uppstod ett behov av en flexibel bemanningspool. Av denna anledning skapades Fiducia Bemanning som i första hand ska förse Halmstad stads företag inom personlig assistans med pålitlig personal. Målsättningen är att hitta människor som genom Fiducia Bemanning har uppdrag hos flera arbetsgivare och på så vis komma upp i en heltid. Fiducia Bemanning fokuserar även på andra branscher och som företag kan man både ta in personal på korta eller långa uppdrag eller för specifika konsultuppdrag. Resonemanget är att göra bemanningsbranschen mindre smutsig med ärliga och riktiga avtal för medarbetarna så väl som leverera en hög kvalitativ tjänst till företag i behov av personal. 

Fiducia Assistans logo

Kommande verksamheter För ett mer inkluderande Halmstad

Med personlig assistans och bemanning etablerad är planen att låta verksamheten vila sig i form och känna av vart nya behov finns. Det finns en känsla av frustration i samhället som Fiducia Sverige vill motverka genom att låta fler få chansen att bidra. De flesta vet att människor med annan kultur, religion eller de utan något på sina CVn är bra människor men att dessa målgrupper också har svårt att få sitt första arbete. För många blir det allt för enkelt att skylla allt på lata ungdomar eller invandrare och genast har ett utanförskap skapats. 

Fiducia Sverige väljer att istället för att klaga och låta frustrationen gå ut över andra göra något åt situationen och det börjar i Halmstad. Inom Fiducia finns möjligheten att starta upp och etablera fler verksamheter där kompetenskraven i många fall kan vara lägre, vilket gör det lättare för fler att få chansen till att komma in på arbetsmarknaden. Om fler får chansen att lyckas minskar rasismen och utanförskapet och andra som inte påverkas direkt får en bättre förståelse för individen. Vår önskan är även att fler företagare i Halmstad ska vilja vara med oss på denna resa, men vi går först och sedan är de välkomna att ansluta sig. 

Verksamheter för inkludering För ett mer jämställt Halmstad

För att förstå Fiducia måste man tänka om, tänka nytt. Fiducia verkar för att ge mer än det tar och vi ser inga konkurrenter utan bara en strävan och önskan om att driva utvecklingen mot ett bättre samhälle, tillsammans med andra. För att förstå seriositeten i verksamheten och konceptet Fiducia så vill vi i en framtid sätta upp vår egen stiftelse för att verkligen kunna vara med och bidra till ett nytt samhälle där alla kan vara med. 

Fiducia Assistans logo

Fokus på ungdomar Vår framtid, för ett mer inkluderande Halmstad

Fiducia Sverige vill så småningom nå ut till ungdomar redan i ett så tidigt stadie som högstadiet. När kunder inom våra olika verksamheter anlitar oss vet kunden att överskottet av verksamheten går tillbaka till samhället i form av sysselsättning för unga. Det kan vara kvällsaktiviteter, helgaktiviteter eller något annat som bygger en gemenskap i Halmstad. Fiducias verksamheter delar den idéburna sektorns värderingar och verkar för att så många som möjligt ska få en meningsfull dag, oavsett om det är på arbetet, efter arbetet eller på helgen. Fiducia är en trygghet för andra.

Ungdomar är vår framtid Arbetet idag ger resultat imorgon

Fiducia Sverige verkar framför allt långsiktigt. Vår dröm är att genom arbetet inom våra verksamheter fånga upp ungdomarna i god tid och sedan följa dem genom högstadiet och in i gymnasiet. Här finns sedan möjlighet för de som är intresserade att utöver studierna även jobba lite extra, förutsatt att studierna sköts i övrigt givetvis. Efter gymnasiet vill vi kunna erbjuda de nu före detta eleverna sitt första riktiga arbete. Vi hoppas också att de ungdomar vi har arbetat med sedan i ett fadderskap vill arbeta med nästa generations ungdomar. Som man sår får man skörda och detta är vår ax till limpa lösning. 

Alban Callaki Grundare och VD

Grundare och VD har ordet Alban Callaki

Fiducia är en nystartad verksamhet i Halmstad med ett speciellt fokus på alla människors lika värde. Tillsammans – med vår värdegrund som instrument –  verkar vi för att stärka våra kunders, klienters så väl som samhälle och medborgares livssituation. Jag heter Alban, är född och uppvuxen i Halmstad och kände att jag ville ge något tillbaka. Jag ser stora utmaningar, framför allt bland unga där skillnaderna blir allt större och fler saknar möjligheten till att ta del av vad Halmstad har att erbjuda. Istället riskerar ungdomarna att stanna hemma, spendera för mycket tid vid telefonen eller något annat men vilket riskerar att fler unga helt saknar nätverk och relationer den dagen de ska ut i arbete. 

För oss är god utbildning och fin gemenskap alltid i fokus. Min önskan är att kunna vara engagerad i ungdomar redan i högstadiet och se till så att de dels sköter och klarar av skolgången men också att de har olika sysselsättningar utanför formell skoltid. För att kunna finansiera detta har jag valt att starta Fiducia Sverige med tillhörande – samt kommande – verksamheter och jag hoppas att när kunder börjar upptäcka fördelen med att anlita Fiducia att de också anlitar oss framför en annan leverantör som kanske inte har samma slutändamål. Ur ett samhällsperspektiv vill jag dock lyfta fram att så länge jag eller någon annan har möjlighet att skapa arbetstillfällen så har åtminstone inte Fiducia några konkurrenter utan vi sitter alla i samma båt. Vi på Fiducia drivs av viljan att skapa ett bättre samhälle runt oss, både att leva och verka i. För Fiducia är det viktigt att kunder, medarbetare samt civilsamhälle uppfattar oss som en verksamhet med hög kvalitet i både bemötande och utförande.

Varmt välkomna till oss!

Fiducia Assistans logga

Kontakta oss Din åsikt och tankar är viktiga för oss. Tillsammans kan vi skapa något bra. Du kan nå oss på info@fiduciasverige.se, formuläret till höger eller via messenger. 

Fiducia Assistans logga

Fiducia Sverige
Ditt liv på dina villkor

Tack för din tid