Skip to content

Fiducia Sverige

Vår stiftelse Fiducia Foundation

Fiducia bygger morgondagens samhälle i Halmstad

Fiducia Foundation – en introduktion

Fiducia Sverige har ett mål: Att skapa ett bättre Halmstad genom att fokusera på ungdomar och ungdomars sysselsättning. För detta har Fiducia Sverige skapat flera underkategorier av verksamheter, bland annat Fiducia Assistans och Fiducia Bemanning. Överskottet av dessa verksamheter går in i moderbolaget Fiducia Sverige och det är sedan tänkt att det ska gå ut i olika ungdomssatsningar i och kring Halmstad. 

Men Fiducia Sverige vill förstås att även andra företagare både i Halmstad och på andra orter är med och gör liknande satsningar för att minska utanförskapet i Sverige och vi överväger därför att skapa Fiducia Foundation istället som specifikt fokuserar på att hjälpa ungdomar till någon form av sysselsättning. Medan Fiducia Sverige gladeligen tar emot donationer från vad som i bästa fall kan klassas som konkurrenter så kanske det inte är så troligt att det sker. Däremot är nog alla överens om att vi är en del av ett samhälle eller en del av något större, och då kan Fiducia Foundations existens motiveras. 

Fiducia Foundation – vårt nästa kapitel

Amerikanarna har uttrycket ”icing on the cake”, motsvarande vårt ”pricken över i:et” kan man nog säga. För Fiducia Sverige är det slutgiltiga målet att på flera nivåer kunna bidra till ett bättre samhälle, oavsett om det är genom att skapa arbetsmöjligheter eller hitta på roliga aktiviteter utanför arbetstid.

För att vi ska bli tagna seriöst i frågan så är det mycket möjligt att vi inom en framtid öppnar upp Fiducia Foundation, en insamlingsstiftelse med fokus på projekt för ungdomar. Med stiftelsen är målsättningen att skapa något större än bara sunt företagande och arbeten i Halmstad och uppnå mycket mer än att bara tjäna pengar. Ägaren av Fiducia Sverige har inget intresse av att samla pengar på hög och vill hellre att det går ut till de som verkligen behöver dem. Med hjälp av stiftelsen kan vi göra både det och skapa ett bättre samhälle i Halmstad för alla. 

Fiducia Foundation – vår soluppgång i Halmstad

Vi är öppna med att stiftelsens verksamhet kan komma att dröja. Först måste verksamheterna inom Fiducia Sverige etablera sig och bli lönsamma. Men vi tror att det är mycket möjligt att lyckas då det finns kunder och vi ser ett stort behov av både våra tjänster så väl som ett behov för våra ändamål om att hjälpa till att bygga upp samhället Halmstad. Det är för tidigt att spekulera i när Fiducia Foundation kan uppstå men om den gör det så sker det inte före 2023. Men när det väl sker så är verksamheterna inom Fiducia Sverige lanserade och vi kan på riktigt vara med och bidra till morgondagens Halmstad.