Skip to content

Fiducia Sverige

Fiducia Hushållsnära tjänster i Halmstad

En inkluderande verksamhet för ett rent hem

Fiducia Hushållsnära tjänster – en introduktion

Verksamheten med hushållsnära tjänster är en systerverksamhet till Fiducia Flytt och en dottertjänst inom Fiducia Sverige. Inom hushållsnära tjänster inkluderas främst RUT-tjänster så som hemstäd, fönsterputsning och liknande men även företagsrelaterade tjänster inkluderas, så som kontors eller lokalstäd. 

Tjänsten riktar sig främst till unga utan arbetslivserfarenhet, nyanlända och invandrare eller andra som har ett behov av att komma in på arbetsmarknaden och utifrån detta skaffa sig arbetslivserfarenhet och referenser. Fiducia Sveriges målsättning är att stötta så många som möjligt till att komma in i självförsörjning genom egna verksamheter och skapa ett brett varumärke kring integration och kvalitetstjänster, främst i Halmstad.

Fiducia Hushållsnära tjänster – vårt nästa kapitel

Med Fiducia Hushållsnära tjänster lanserar Fiducia Sverige sin nästa verksamhet. Målsättningen är att täcka upp så många områden som möjligt där vi kan skapa arbetstillfällen. När våra kunder anlitar Fiducia Sverige ska de veta att de alltid får en all inclusive upplevelse där vi sköter om allt. Om kunden så vill förstås. Vår målsättning är att alla som kan ska kunna ha möjligheten till att arbeta motsvarande heltid, även om det fördelas på Fiducia Sveriges olika verksamheter. Fiducia Hushållsnära tjänster jobbar tätt intill sin systerverksamhet Fiducia Flytt och kan då erbjuda både flytt, flyttstädning och paketering av bohag på en faktura. 

Vår framgång är allas framgång

Överskottet som blir i Fiducia Hushållsnära tjänster går in i Fiducia Sverige och därifrån ut till vår satsning på ungdomar främst i och kring Halmstad. Genom denna satsning investerar Fiducia Sverige i morgondagens ungdomar framför att skapa en egen vinst. När våra kunder anlitar oss och det går bra för Fiducias verksamheter går det också bra för Halmstad. Tjänsten lanseras under 2022.