Skip to content

Fiducia Assistans logga

Detta är Fiducia Sverige Förtroende och tillit

Från latin kommer ordet ’fiducia’ som betyder tillit, förtroende men även självförtroende. Fiducia i Sverige är mer än bara ytterligare ett företag i mängden, det är en tanke om att inge tillit och förtroende men också om att skapa självförtroende för de som anlitar de ansluta verksamheterna. Fiducia är mer än bara ett koncept och det arbetas ständigt med att gå från konceptverksamhet till att bli synonymt med något som är större än verksamheterna i sig själva. 

Med ursprung i Halmstad lägger Fiducia fokus på alla människors lika värde. I dagens moderna samhälle handlar det om att lyfta upp de som har svårt att få ett arbete, unga som har svårt att få sitt första arbete hjälpa de med funktionsvariationer att ta del av samhällets utbud på deras villkor, ungdomar som behöver sysselsättning utanför formell arbetstid. 

Detta är omtanke och tillit och när vi lyckas, lyckas även andra. Så skapar vi självförtroende, för oss själva och för andra. 

Fiducia Assistans logga

Fiducia Sverige – Ditt liv på dina villkor

Början på ett nytt Halmstad

Konceptboken om Fiducia | Tillsammans med näringslivet mot ett mer inkluderande Halmstad | Vi har nu lagt upp vintertemat på sidan. Ta väl hand om er där ute och kom ihåg att klä er varmt!

Fiducia Assistans logo

Vår andra verksamhet Fiducia Bemanning

Med koppling till näringslivet så väl som andra aktörer inom personlig assistans uppstod ett behov av en flexibel bemanningspool. Av denna anledning skapades Fiducia Bemanning som i första hand ska förse Halmstad stads företag inom personlig assistans med pålitlig personal. Målsättningen är att hitta människor som genom Fiducia Bemanning har uppdrag hos flera arbetsgivare och på så vis komma upp i en heltid. Fiducia Bemanning fokuserar även på andra branscher och som företag kan man både ta in personal på korta eller långa uppdrag eller för specifika konsultuppdrag. Resonemanget är att göra bemanningsbranschen mindre smutsig med ärliga och riktiga avtal för medarbetarna så väl som leverera en hög kvalitativ tjänst till företag i behov av personal.